Żłobki Żyraków

Nazwa żłobka Adres Miejscowość
Niepubliczny Żłobek Św. Józefa w Żyrakowie Żyraków 197b Żyraków
Gminny Żłobek w Żyrakowie Zawierzbie 62A Zawierzbie