Żłobki Wierzbica

Nazwa żłobka Adres Miejscowość
Żłobek Samorządowy w Wierzbicy ul. Chełmska 7 Wierzbica-Osiedle
Gminny Żłobek w Wierzbicy ul. Ignacego Krasickiego 38 Wierzbica