Żłobki Siemiatycze

Nazwa żłobka Adres Miejscowość
Żłobek Gminy Siemiatycze ul. Tadeusza Kościuszki 88 Siemiatycze
Żłobek Nr 2 ul. gen. Władysława Andersa 9 Siemiatycze
Żłobek Miejski ul. 11 Listopada 24 Siemiatycze
Żłobek Nr 1 ul. Ogrodowa 6 Siemiatycze