Żłobki Prażmów

Nazwa żłobka Adres Miejscowość
Niepubliczny Żłobek Pluszowy Domek ul. Spółdzielcza 25 Łoś
Niepubliczny Żłobek Maluch ul. Główna 8 Uwieliny
Klubik KIDI ul. Główna 10 Ustanów