Żłobki Ozimek

Nazwa żłobka Adres Miejscowość
Niepubliczny Żłobek "Dziecięcy… ul. Powstańców Śląskich 25A Schodnia
Żłobek Samorządowy w Ozimku ul. księdza Kałuży 15 Ozimek
Filia Żłobka Samorządowego w Ozimku… ul. gen. Władysława Sikorskiego 9D Ozimek