Żłobki Lipno

Nazwa żłobka Adres Miejscowość
Żłobek " u Iwonki" ul. Nieszawska 8 Lipno
Gminny Żłobek w Wilkowicach ul. Okrężna 41 Wilkowice
Żłobek "u Iwonki" ul. Stefana Żeromskiego 17e Lipno
Żłobek "u Iwonki" Karnkowo, wieś 13 Karnkowo