Żłobki Hajnówka

Nazwa żłobka Adres Miejscowość
"Leśna Kraina" ul. Elizy Orzeszkowej 18 Hajnówka
Żłobek Maluszek Tytusek Mieczysław Jan Ogiełło Lipiny 185 Lipiny
Żłobek Samorządowy w Hajnówce ul. Armii Krajowej 24 Hajnówka