Żłobki Ceków-Kolonia

Nazwa żłobka Adres Miejscowość
Klub Dziecięcy nr 2 w Kamieniu Kamień, wieś 34a Kamień
Klub Dziecięcy Nr 1 w Cekowie-Kolonii… Ceków-Kolonia, wieś 41B Ceków-Kolonia