Żłobki Bielawa

Nazwa żłobka Adres Miejscowość
Żłobek Publiczny nr 2 w Bielawie ul. Wolności 39 Bielawa
Żłobek Publiczny w Bielawie ul. gen. Grota Roweckiego 7 Bielawa